Το Πλάνο της Ζωής μου

Το Workshop αυτοβελτίωσης ενηλίκων, του Νικόλα Ουρανού σε συνεργασία με το κέντρο συμβουλευτικής Ε.Ι.Μ.Α.Ι. πραγματοποιήθηκε στις 05/04.

Το Πλάνο της Ζωής μου

Το Workshop πραγματοποιήθηκε στην άνετη και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα μας, η οποία διαθέτει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (θεατρική σκηνή, μικροφωνική εγκατάσταση, προτζέκτορα) για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους εκδηλώσεων.